Služby

SLUŽBY KNIHOVNY

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby :

  • půjčování knih a časopisů
  • odborná pomoc při výběru knih
  • 3x ročně soubor nových knih
  • možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského
  • kulturní akce pro děti i dospělé, soutěže
  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – tuto službu zajišťujeme prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích
  • obalování knih (podrobnosti zde)

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:

děti do 15 let: 10,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 15 let: 20,- Kč/ 1 rok
důchodci od 70 let věku zdarma

Meziknihovní výpůjční služba:

V případě kladného vyřízení požadavku se čtenář podílí částkou 40,- Kč na poštovních nákladech s touto službou spojených.

Výpůjční doba dokumentu:

Výpůjční lhůta dokumentu je 51 dní.
Výpůjčku lze prodloužit maximálně 2x vždy o 1 měsíc.
Pokud je dokument rezervován pro dalšího čtenáře, výpůjčku nelze prodloužit.
Lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 14 dní.

Není povinností knihovny zasílat písemná upomenutí (upomínky)!

Upomínací poplatky:

1. upomínka 10,- Kč následující den po uplynutí výpůjční lhůty
2. upomínka 20,- Kč 14 dní po uplynutí výpůjční lhůty
3. upomínka 50,- Kč 28 dní po uplynutí výpůjční lhůty
4. upomínka 100,- Kč 42 dní po uplynutí výpůjční lhůty

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:

V případě ztráty či poškození dokumentu hradí čtenář cenu dokumentu v plné výši + výlohy za knihovnické zpracování dokumentu – každý dokument 50,- Kč.

Knihovní řád